เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
จังหวัดสกลนคร

ใส่ code:

 รถขนดิน เส้นบ้านใหญ่นายอ วัดหนองตาไก้ สร้างความเดือนร้อนฝุ่นดินแดงเข้าบ้านไม่มีการรดน้ำ ถ้ารดน้ำก็เหมือนรดผ่านๆ ฝุ่นเข้าบ้านกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที ขับรถเร็วถนนพัง

ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกตรวจสอบครับ กรณียังมีรถวิ่งเกิดฝุ่นควันสามารถติดต่อมายัง เบอร์โทร 042-160065

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:24 เมษายน 2564)

สวัสดีค่ะ ดิฉัน ชื่อ วรกมล ไชยศรี บ้านเกิดอาศัยอยู่ที่ ต. งิ้วด่อน จ. สกลนคร ต้องการมีเรื่องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากถนนทางเข้าบ้านของดิฉันเป็นถนน ดินแดง และสภาพถนน ขรุขระ เป็นหลุ่มบ่อ และรถยนต์ไม่สามารถส่วนทางกันได้เลยค่ะ และถนนเคยขาดเนื่องจากแข็งแรงไม่พอ ในช่วงที่สกลนครน้ำท่วม เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความลำบากเป็นอย่างมาก จึงต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่มีอำนาจ ช่วยเหลือการจัดการถนนให้ดียิ่งขึ้น เพราะในพื้นที่ทางเข้าบ้านดิฉันเป็นแบบนี้ ตั้งแต่ที่ดิฉันเกิดมาแล้วซึ่งก็ 25 ปีมาแล้วค่ะ รวมทั้งในพื้นที่ที่ดิฉันอาศัยอยู่นั้น มีผู้อาศัยอยู่หลายครัวเรือน และมีแต่ผู้สูงอายุ ไฟทางเข้าก็ไม่มี กลางคืนมืดมากๆ จึงมีความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอบคุณค่ะ หมายเหตุ : สามารถติดต่อดิฉันเพื่อขอดูภาพเพิ่มเติม หรือคลิปวีดีโอ ได้ค่ะ

ขอทราบตำแหน่งสถานที่ที่ขอความช่วยเหลือเพื่อช่างจะได้ออกสำรวจจุดที่ขอความช่วยเหลือได้ ขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:28 กรกฏาคม 2563)

แจ้งให้ปรับปรุงถนน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 ตุลาคม 2559)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น