messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
account_box ฝ่ายบริหาร
นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
โทร : 081-3696698
นายปิยะ โคตรผาย
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 087-8642497
นายประสพโชค ยอจำปา
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 087-8533941
นายรักชาติ ทิพจร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 087-9454815
นางดนตรี นันทะแพง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 083-3418243
(นางทยิดา ยันตะบุษย์)
ปลัดเทศบาล
โทร : 090-1261945