เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
(นายทรงศักดิ์ ทรงเหล็กสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเอนก ตติยรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายจิรเมธ งอยจันทร์ศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางสาววรรณภา ทนงศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ