messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow ฝ่ายอำนวยการ-พนักงานจ้าง
(นางจุฑามาศ เขตชมภู)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายเฉลิมวงศ์ วงศ์กาไสย)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายศักดิ์สยาม ศรีคำดอน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายโตโยต้า ทาวะลุน)
พนักงานขับรถยนต์
(นางอุบลรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์)
คนงาน
(นายสำเนา ฮามพันธ์เมือง)
ภารโรง
(นางกาญจนา แซ่ฮ้อ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางพนิดา สิงห์คะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวนิดา สุขวงษ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุมาลัย กรพันธุ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายอภิเดช ขุ่ยฟอง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายอิทธิเดช พรหมสุพรรณ)
ผช.จนท.พัฒนากีฬา
(นางสาววรรณิกา วงศ์กาฬสินธุ์)
ผู้ดูแลเด็ก