เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางทยิดา ยันตะบุษย์)
ปลัดเทศบาล
โทร : 090-1261945
(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-6698737
(นางลักขณา พิลาโฮม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-8674572
(นายทรงศักดิ์ ทรงเหล็กสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-9747182