เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 30
เมื่อวาน 148
เดือนนี้ 4,491
เดือนที่แล้ว 8,303
ทั้งหมด 28,677

account_box ฝ่ายบริหาร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
โทร : 081-3696698
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
โทร : 081-3696698
(นายปิยะ โคตรผาย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
โทร : 087-8642497
(นายปิยะ โคตรผาย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
โทร : 087-8642497
(นายสำอางค์ เพิ่มผล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
โทร : 087-8531978
(นายสำอางค์ เพิ่มผล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
โทร : 087-8531978
(นายรักชาติ ทิพจร)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 087-9454815
(นายรักชาติ ทิพจร)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 087-9454815
(นางดนตรี นันทะแพง)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 085-6965497
(นางดนตรี นันทะแพง)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 085-6965497
account_box ฝ่ายสภา
(นายสมศักดิ์ งิ้วพรหม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายสมศักดิ์ งิ้วพรหม)
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายประสพโชค ยอจำปา)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายประสพโชค ยอจำปา)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นางถาวร นนท์ภายวัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นางถาวร นนท์ภายวัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายดลณฤทธิ์ เพียสา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายดลณฤทธิ์ เพียสา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายทวี คำสงค์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายทวี คำสงค์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายเพ็จนาวัลย์ บรรลือหาญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายเพ็จนาวัลย์ บรรลือหาญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายเรืองยศ ผาจันยอ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายเรืองยศ ผาจันยอ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายวงเดือน นนท์ภายวัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายวงเดือน นนท์ภายวัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายสมหมาย ก้อนกงไกว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายสมหมาย ก้อนกงไกว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)
เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)
เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)
ปลัดเทศบาล
(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)
ปลัดเทศบาล
(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางวรินทร สุวรรณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวรินทร สุวรรณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายไพรัตน์ ทัศคร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายไพรัตน์ ทัศคร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางพัฒนา พุ่มพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัด
play_arrow ฝ่ายอำนวยการ-ข้าราชการท้องถิ่น
(นางสาวศรีสุดา ตุพิลา)
หน.ฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวศรีสุดา ตุพิลา)
หน.ฝ่ายอำนวยการ
(นายกอบสุข ศรีมงคล)
นิติกรชำนาญการ
(นายกอบสุข ศรีมงคล)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวเทพอาภรณ์ คำชมภู)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
(นางสาวเทพอาภรณ์ คำชมภู)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
(นางสาววรรณภา ทนงศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาววรรณภา ทนงศิลป์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวอมรรัตน์ นนไพวัลย์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวอมรรัตน์ นนไพวัลย์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางจิรัชยา หาญมนตรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางจิรัชยา หาญมนตรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
play_arrow ฝ่ายป้องกันฯ-ข้าราชการท้องถิ่น
(นายนาวา แสนแพง)
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นายนาวา แสนแพง)
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นายเจน พนารี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(นายเจน พนารี)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(จ.ส.อ.หญิงสุคนธร สุขสอาด)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(จ.ส.อ.หญิงสุคนธร สุขสอาด)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวอรจิรา ถนอมโกมล)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
(นางสาวอรจิรา ถนอมโกมล)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
play_arrow ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ-ข้าราชการท้องถิ่น
(นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นายเฉลิมวุฒิ ร้อยพิลา)
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นางชุพัชนี ชาเหลา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางชุพัชนี ชาเหลา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางสมหมาย อ่อนก้อน)
ครู ค.ศ.2
(นางสมหมาย อ่อนก้อน)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวโชติกาญจน์ งอยภูธร)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวโชติกาญจน์ งอยภูธร)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวเพียงใจ ขุ่ยฟอง)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวเพียงใจ ขุ่ยฟอง)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวลลิดา ทาวะลุน)
ครู ค.ศ.1
(นางสาวลลิดา ทาวะลุน)
ครู ค.ศ.1
(นางสาววาสนา วรวัฒน์พงศยา)
ครู ค.ศ.2
(นางสาววาสนา วรวัฒน์พงศยา)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวสุดารัตน์ เกวใจ)
ครู ค.ศ.2
(นางสาวสุดารัตน์ เกวใจ)
ครู ค.ศ.2
(นางสุรีพร หาญมนตรี)
ครู ค.ศ.2
(นางสุรีพร หาญมนตรี)
ครู ค.ศ.2
play_arrow ฝ่ายอำนวยการ-พนักงานจ้าง
(นางจุฑามาศ เขตชมภู)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางจุฑามาศ เขตชมภู)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายเฉลิมวงศ์ วงศ์กาไสย)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายเฉลิมวงศ์ วงศ์กาไสย)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายศักดิ์สยาม ศรีคำดอน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายศักดิ์สยาม ศรีคำดอน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอาทิตย์ คำสงค์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายอาทิตย์ คำสงค์)
พนักงานขับรถยนต์
(นางอุบลรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์)
คนงาน
(นางอุบลรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์)
คนงาน
(นายทัศคร ศรีวาโสม)
ภารโรง
(นายทัศคร ศรีวาโสม)
ภารโรง
play_arrow ฝ่ายป้องกันฯ-พนักงานจ้าง
(นายศรีอัมพร พิมพ์สมแดง)
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
(นายศรีอัมพร พิมพ์สมแดง)
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
(นายสมศักดิ์ ปากชิน)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายสมศักดิ์ ปากชิน)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายเรืองศักดิ์ สายมาลัย)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
(นายเรืองศักดิ์ สายมาลัย)
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์
(นายสุริยา นนท์ไพรวัน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายสุริยา นนท์ไพรวัน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายธีระพงษ์ วันดีราช)
พนักงานขับรถยนต์
(นายธีระพงษ์ วันดีราช)
พนักงานขับรถยนต์
(นายยงค์ยุธ พรหมสุพรรณ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายยงค์ยุธ พรหมสุพรรณ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายปริชาติ โคสันเทียะ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายปริชาติ โคสันเทียะ)
คนงานประจำรถขยะ
นายเอนก งิ้วพรม
คนงานประจำรถขยะ
นายเอนก งิ้วพรม
คนงานประจำรถขยะ
play_arrow ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ-พนักงานจ้าง
(นางคำปน ศรีมุกดา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางคำปน ศรีมุกดา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา แซ่ฮ้อ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา แซ่ฮ้อ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางพนิดา สิงห์คะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางพนิดา สิงห์คะ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวนิดา สุขวงษ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวนิดา สุขวงษ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววรรณิกา วงศ์กาฬสินธุ์)
ครูผู้ดูแลเด็กภารกิจ
(นางสาววรรณิกา วงศ์กาฬสินธุ์)
ครูผู้ดูแลเด็กภารกิจ
(นายอภิเดช ขุ่ยฟอง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายอภิเดช ขุ่ยฟอง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุมาลัย กรพันธุ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสุมาลัย กรพันธุ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายอิทธิเดช พรหมสุพรรณ)
ผช.จนท.พัฒนากีฬา
(นายอิทธิเดช พรหมสุพรรณ)
ผช.จนท.พัฒนากีฬา
account_box กองคลัง
(นางวรินทร สุวรรณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวรินทร สุวรรณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายธนัฐ โพธิ์ไทร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นายธนัฐ โพธิ์ไทร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางเดือนเพ็ญ ศิริชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางเดือนเพ็ญ ศิริชมภู)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวนภาพร ฮมแสน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางสาวนภาพร ฮมแสน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางสาวธัญลักษณ์ พรหมสุพรรณ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(นางสาวธัญลักษณ์ พรหมสุพรรณ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
(นางสาววาสิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางสาววาสิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
(นางสาวสุประวีณ์ สิงนวน)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางสาวสุประวีณ์ สิงนวน)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
play_arrow กองคลัง-พนักงานจ้าง
(นางสาวจุฬาพร ถาวงกาง)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวจุฬาพร ถาวงกาง)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
(นายไพรัตน์ ทัศคร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายไพรัตน์ ทัศคร)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายเอนก ตติยรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายเอนก ตติยรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายภาณุพันธ์ ฟองอ่อน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายภาณุพันธ์ ฟองอ่อน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
play_arrow กองช่าง-พนักงานจ้าง
(นางสาวศรัณย์รัชต์ ดาทุมทา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวศรัณย์รัชต์ ดาทุมทา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายปกรณ์เกียรติ กรพันธุ์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(นายปกรณ์เกียรติ กรพันธุ์)
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
(นายณัฐวุฒิ ยศทอง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายณัฐวุฒิ ยศทอง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายทินกร อ่อนก้อน)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายทินกร อ่อนก้อน)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายชวลิต ชินนะวงค์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายชวลิต ชินนะวงค์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายเดชดนัย ทาวะรัตน์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายเดชดนัย ทาวะรัตน์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายวันไชย สีกุดหล้า)
คนสวน
(นายวันไชย สีกุดหล้า)
คนสวน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์) 
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน