เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านใหญ่นายอ ม.13 ต.งิ้วด่อน ถึง บ้านดงขวาง ม.3 ต.ดงมะไฟ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงฆ่าสัตว์บ้านกกกอก ม.12 ถึง ซอยโสภา (ร้านอาหารศิรินภา)
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 เดือน ม.ค. ถึง มี.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือน ตุ.ค. ถึง ธ.ค. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงฆ่าสัตว์ บ.กกกอก ม.12 ถึงซอยโสภา(ร้านอาหารศิรินภา) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านใหญ่นายอ ม.13 ถึง บ้านดงขวาง ม.3 ต.ดงมะไฟ
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยลำคลองหนองน้ำสาธารณะ(ขุดลอกหนองแวง บ้านดอนหมู หมู่ที่5 ตำบลงิ้วด่อน) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปแหล่งเกษตรภายในตำบลงิ้วด่อน จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปแหล่งเกษตรภายในตำบลงิ้วด่อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง สายบ้านโพนงาม ม.9 ถึงเขต บ.ดงต้อง ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง สายบ้านโพนงาม ม.9 ถึงเขตบ้านดงต้อง ม.6 ตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนงาม ม.9 ถึง เขตบ้านดงต้อง ม.6 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 9-บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีป poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง สายบ้านพังเม็กถึงคุ้มนาโนน ม.4 ต.งิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4