เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
play_arrow ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปแหล่งเกษตรภายในตำบลงิ้วด่อน จำนวน 2 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังไปแหล่งเกษตรภายในตำบลงิ้วด่อน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง สายบ้านโพนงาม ม.9 ถึงเขต บ.ดงต้อง ม.6
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง สายบ้านโพนงาม ม.9 ถึงเขตบ้านดงต้อง ม.6 ตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนงาม ม.9 ถึง เขตบ้านดงต้อง ม.6 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 9-บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีป poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง สายบ้านพังเม็กถึงคุ้มนาโนน ม.4 ต.งิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน รหัสสายทางสายบ้านดอนหมู หมู่ที่5 ถึงบ้านหนองแดง หมู่ที่2 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล./ร่องระบาย ค.ส.ล.พร้อมบ่พักพร้อมเทผิวจราจร ค.ส.ล. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การจ้างก่อสร้างโครงการท่อระบายน้ำ ค.ส.ล./ร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล./ร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักพร้อมเทผิวจราจ ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน ม.1-ม.16 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
find_in_page เรื่อง รายงานผลการประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file เรื่อง ประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4