เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุขออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพื่อแจ้งดำเนินการต่อและขอใบอนุญาต [27 มิถุนายน 2565]
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) วันที่ 23-27 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วด่อน [27 มิถุนายน 2565]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลงิ้วด่อนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางสายหลัก [14 มิถุนายน 2565]
งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลงิ้วด่อนพร้อมด้วยเยาวชนตำบลงิ้วด่อนได้เข้าร่วมอบรมที่ศูนย์อบรมผ้าครามที่เฮือนนางคราม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [11 มิถุนายน 2565]
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการ ศพด.ตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน [11 มิถุนายน 2565]
งานสวัสดิการและสังคมได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ... [10 มิถุนายน 2565]
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลงิ้วด่อนเข้าร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูสนาม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [9 มิถุนายน 2565]
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลงิ้วด่อนเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 256 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประเมินทั้ง 5ด้าน ณ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน... [9 มิถุนายน 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 [30 พฤษภาคม 2565]
ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน [17 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 - 10 (ทั้งหมด 191 รายการ)