เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน (ตำแหน่งภารโรง)
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ภารโรง) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งภารโรง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน (พนักงานขับรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ขอเชิญบุคลากรของเทศบาลตำบลงิ้วด่อนที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วด่อนเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
photo ระบบแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดและแจ้งเหตุประปาขัดข้องผ่าน Mobile Application poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file แบบการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 20 (ทั้งหมด 131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7