เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลงิ้วด่อนเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 256 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประเมินทั้ง 5ด้าน ณ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : admin