เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ ๓)
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ ๒)
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค 64 (ปี 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ 64 (ปี 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค 64 (ปี 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค 63 (ปี 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ ๑)
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย. 63 (ปี 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค 63 (ปี 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย 63 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค 63 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค 63 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย 63 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค 63 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย 63 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค 63 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ 63 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค 63 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค 62 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย 62 (ปี 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น