ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล./ร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักพร้อมเทผิวจราจร ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน ม.1-ม.16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)