ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ช่วงปิดเทอม) นม ยู เอช ที ชนิดบรรจุกล่อง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง