ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างตำบลงิ้วด่อนถึงตำบลดงมะไฟ (สายเหล่าพังผือ-ดงมะไฟ) โดยวิธีคัดเลือก