ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลาดยาง (สายบ้านงิ้วด่อน-ดอนไก่) บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก