messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [16 พฤษภาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลงิ้วด่อน “ กิจกรรม ผูก รัด มัด ย้อมคราม ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖[10 พฤษภาคม 2566]
อำเภอเมืองสกลนครพร้อมด้วยเทศบาลตำบลงิ้วด่อน "ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง" วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.[10 พฤษภาคม 2566]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน[19 เมษายน 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด ศพด. เขตพื้นที่ตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ 2566[5 เมษายน 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว[31 มีนาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลงิ้วด่อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ “ กิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "[30 มีนาคม 2566]
การจัดการแข่งขันกีฬาตำบลงิ้วด่อนสร้างความสามัคคี ต้านภัยยาเสพติดตำบลงิ้วด่อน ประจำปี 2566[26 มีนาคม 2566]
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566)[9 มีนาคม 2566]
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสัญจร[7 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 21 - 30 (ทั้งหมด 246 รายการ)