messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ปัจจุบันมีตำแหน่งว่างและรับโอนนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการไหมคะ (21 กุมภาพันธ์ 2567) วิยะดา กาภูมิเนาว์ ตอนนี้ตำแหน่งยังไม่ว่าง เนื่องจากมีผู้ครองตำแหน่งนี้แล้ว
ปัจจุบันมีตำแหน่งว่างและรับโอนนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการไหมคะ (21 กุมภาพันธ์ 2567) วิยะดา กาภูมิเนาว์ ตอนนี้ตำแหน่งยังไม่ว่าง เนื่องจากมีผู้ครองตำแหน่งนี้แล้ว
ขอเรียนสอบถามว่ามีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างใหม่หรือไม่ (สามารถรับโอนข้าราชการท้องถิ่นทุกประเภทได้) ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สังกัด อบจ อยากจะโอนย้ายมาอยู่สกลนครกับครอบครัวครับ (09 มีนาคม 2566) ณรัฐ ทองจรัส มีว่างหัวหน้าฝ่ายปกครองแต่รับโอนได้เทศบาลกับเทศบาลตำแหน่งอื่นยังไม่มีครับ
ตอบคำถามแล้ว 3 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: