เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 29
volume_down กิจกรรมกิจการสภา
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่2
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่2
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่1 และ สมัยสามัญที่2/2564 ครั้งที่1
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
insert_drive_file เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่3/2563 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น