เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 209 หมู่ที่ 8 บ้านนายอ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-160065ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 58
volume_down กิจกรรมกิจการสภา
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2/2564 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 ครั้งที่1 และ สมัยสามัญที่2/2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์ )
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วด่อน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยนช์ส่วนรวม
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้น