เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
volume_down ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาล
insert_drive_file รายงานผลการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับ
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการแจ้งเหตุกรณ์ประชาชนลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file เรื่อง แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอสพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การลงทะเบียนแหล่งกำเนิดของมลพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ทิ้งขยะติดเชื้ออย่างไรให้ปลอดภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo โครงการ ๑ คน ๑ กล้าคืนพื้นที่สีเขียวให้ธรรมชาติ สร้างชุมชนให้มีชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo โครงการจิตอาสา “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น” ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo สาเหตุการเกิดโรคอหิวาตกโรคและวิธีการป้องกันโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงและวิธีป้องกันโรคอุจจาระร่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5