messager
 
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
folder งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
เรื่อง กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
เรื่อง กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1