เทศบาลตำบลงิ้วด่อน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 งานสาธารณสุขออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพื่อแจ้งดำเนินการต่อและขอใบอนุญาต
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) วันที่ 23-27 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วด่อน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลงิ้วด่อนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางสายหลัก
งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลงิ้วด่อนพร้อมด้วยเยาวชนตำบลงิ้วด่อนได้เข้าร่วมอบรมที่ศูนย์อบรมผ้าครามที่เฮือนนางคราม ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/คณะกรรมการ ศพด.ตำบลงิ้วด่อน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
งานสวัสดิการและสังคมได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ...
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลงิ้วด่อนเข้าร่วมงานจิตอาสาพระราชทาน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูสนาม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลงิ้วด่อนเข้าร่วมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 256 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประเมินทั้ง 5ด้าน ณ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง รายงานผลการประมูลราคาให้เช่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
เรื่อง ประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลงิ้วด่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
ประกาศรายงานผลการประมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up ออนไลน์Facebook
facebook

ออนไลน์Facebook
facebook